×
TUR
KAYÜ Anasayfa
YÖNETİM
YÖNETİM
Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ad Soyad
: Doç. Dr. Derya EVGİN
Görev
: Merkez Müdürü
Telefon
: 0352 504 38 38 - 24032
E-Posta
: deryaevgin@kayseri.edu.tr
Ad Soyad
: Öğr. Gör. Setenay BATIR
Görev
: Müdür Yardımcısı
Telefon
: 0352 432 38 38 - 47520
E-Posta
: setenaybatir@kayseri.edu.tr
Ad Soyad
: Öğr. Gör. Emel DURSUN
Görev
: Müdür Yardımcısı
Telefon
: 0352 504 38 38 - 41121
E-Posta
: emeldursun@kayseri.edu.tr