×
TUR
KAYÜ Anasayfa
HAKKIMIZDA
HAKKIMIZDA

Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezimiz 25.10.2021 tarih ve 31637 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Kayseri Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur.

Merkezimiz Faaliyet Alanları

1. Kadın, aile, gençlik ve sosyal politika uygulamaları ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak çalışmalar gerçekleştirmek.

2. Kadın, aile, gençlik ve dezavantajlı gruplarla ilgili konularda ulusal ve uluslararası kurs, panel, seminer, konferans, kongre ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek.

3. Merkezin amaçları ile uyumlu olmak üzere özel ve tüzel kişilerce talep edilmesi durumunda danışmanlık hizmeti sunmak.

4. Öğrencilere yönelik yapılacak ders ve ders dışı etkinliklerle kadın, aile, gençlik ve sosyal politika uygulamaları hakkında farkındalık sağlayacak eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

5. Kayseri ilinde ve ülkemizde çocuk, genç ve yaşlıların yaşadığı sağlık ve toplumsal sorunların (alkol, sigara ve madde bağımlılığı, üreme sağlığı, endemik hastalıklar, sağlıklı yaşlanma, sağlıklı gençlik, erken yaşta evlilik, aile içi şiddet ve benzeri) belirlenmesi ve bu sorunların çözümüne yönelik araştırma yapmak, araştırma projeleri geliştirmek ve yürütmek, sosyal faaliyetler planlamak ve yapmak