×
TUR
KAYÜ Anasayfa
MİSYON-VİZYON
MİSYON-VİZYON

MİSYON

Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde aile bütünlüğünün sağlanmasına ve sağlıklı ve fonksiyonel aile yapısının geliştirilmesi için kadın, aile, çocuk, gençlik ve dezavantajlı grupların sorunlarına yönelik çözüm yollarının geliştirilmesine hizmet edecek eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini ve araştırmaların yapılmasını destekleyen bir merkez olarak tanınmaktır.

VİZYON

Merkezimiz; yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde aile bütünlüğünü korumak, sağlıklı ve fonksiyonel aile yapısını geliştirmek için kadın, aile, gençlik ve dezavantajlı yaşlı, göçmen, şiddet mağduru, bağımlı ve benzeri) gruplarla ilgili konularda disiplinler arası bilimsel araştırma, proje ve incelemeler yapmayı, kadın, aile, çocuk ve gençliği ilgilendiren her konuda duyarlı ve bilgili gençlerin yetiştirilmesine katkıda bulunmayı görev edinmiştir.

YD-016 Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi Misyon Vizyon TIKLAYINIZ